Viva bomma

Het leuke aan de zot is zijn verlangen.
Niets gezegd krijgen, niets gedaan krijgen
of onbegrijpelijk zijn:  dat zijn vriendelijke vormen van opstand.

In het lachen schuilt de afgedankte wereld.
En zijn lijden is de groeinorm van alle gekelderde daadkracht.
In de stilte, in de leegte, in het lijden, in de vriendelijkheid:

alle stemmen van de waanzin spreken tegen.
Dat een mens gedoemd is om akkoord te gaan.
Dat normaal zijn de gezondheid sterk bevordert.

(19.07.05)