Bookmark and Share

Politiek correcte oorlogsperceptie

Beklaag de bevolking.  Veroordeel de macht.
Volg elke zet nauwlettend op.  En zucht, bij elk volgend beeld.

Kijk licht ontredderd, net niet verbijsterd, maar vol afgrijzen.
En voel de triomf, die je niet erkent.  In je maag,

het ontzag.  De macht die meereist met je bloed.
Trek dan licht voldaan de ijskast open.

Ga tanken om de hoek, zoals gewoonlijk.
En wees aangenaam verrast.  Door allerhande acties,

en opgepakte deelnemers.  Noem hen naïef.  Broodnodig,
maar nutteloos.  Ga dan bang en sukkelachtig slapen.

Morgen moet je werken.
Of niets doen, op bevel van hogerhand.

(25.03.03)

 

 

 

 

||||| Abonneren, delen, opslaan